Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014

Laban-Aristotle: Zῷον (Zoon) in Theatre Πράξις (Praxis)

Σήμερα παρουσιάζεται το βιβλίο της  Dr Κικής Σελιιώνη "Laban-Aristotle: Zῷον (Zoon) in Theatre Πράξις (Praxis);Towards a methodology for movement trainingfor the actor and in acting", στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Η εκδήλωση περιλαμβάνει και παράσταση των βασικών αρχών της μεθόδου σε πρακτικό επίπεδο, με εφαρμογή σε διαφορετικά είδη θεατρικής πράξης.
Το  περιεχόμενο  του  βιβλίου  βασίζεται  στη  διδακτορική  διατριβή  της  Δρ  Κικής Σελιώνη,  που αφορά τη σχέση μεταξύ του  Rudolf Laban και του Αριστοτέλη, και προτείνει μια νέα προσέγγιση για την εκπαίδευση της κίνησης του ηθοποιού και την υποκριτική τέχνη. Υποστηρίζεται ότι, σε αντίθεση με τη συνηθισμένη πλατωνική ανάγνωση, το σύστημα του  Laban για την ανάλυση της κίνησης γίνεται καλύτερα κατανοητό μέσω του εννοιολογικού πλαισίου που προσφέρει ο Αριστοτέλης. Αυτό όχι μόνο παρέχει μια πιο ασφαλή θεωρητική προσέγγιση, αλλά και μια πρακτική, η οποία θεσπίζει την τέχνη της κίνησης ως επιστήμη.   
Συγκεκριμένα,  η έρευνα προτίθεται να θεμελιώσει φιλοσοφικά τον Labanμε  την  ανάγνωση  της  Ποιητικῆς του  Αριστοτέλη.  Ειδικότερα,  η  φιλοσοφική θεμελίωση  γίνεται  με  την  ανάγνωση  της  Ποιητικῆς από  τον  σύγχρονο  Έλληναφιλοσόφο  Στέλιο  Ράμφο,  όπως αυτή  πραγματοποιείται  στο  δίτομο  βιβλίο  του Μίμησις  Ἐναντίον  Μορφῆς  - Ἐξήγησις  εἰς  τὸ  Περὶ  Ποιητικῆς  τοῦ  Ἀριστοτέλους(1991-1992). Το σημαντικό στην εξήγηση του Στέλιου Ράμφου είναι ότι επιχειρεί μια ανάλυση και ερμηνεία των εννοιών της Ποιητικῆς· ερμηνεύει δηλαδή την έννοια του Ζῴου  και  επομένως  οδηγεί  στην  εφαρμογή  των  κανόνων  της  στη  θεατρικήπαράσταση. Αυτή η προσέγγιση του Ράμφου επιτρέπει στην έρευνα να θεμελιώση πρακτική
Ομιλητές
Ana Sanzhez-Colberg Professor, Darren Royston Lecturer in movement at RADA, Luis De Abreu Debuty Principal and Executive Director Bird College London, 
 Τηλεμαχος Μουδατσακης Καθηγ. Θεατρολογίας Πανεπ. Κρήτης-Σκηνοθέτης, 
 Άκης Βλουτής  ηθοποιός,  
Παναγιώτης Παναγιώτου δημοσιογράφος,  
Κώστας Γεωργουσόπουλος Επίτιμος Διδάκτωρ- Διευθυντής της Δραματικής                Σχολής του Εθνικού Θεάτρου
Παρουσιάζει-συντονίζει: Δρ. Κάτια Σαβράμη,  Επίκουρη Καθηγ. Πανεπιστημίου Πατρών


Είσοδος Ελεύθερη
Αναγκαία η κράτηση θέσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου