Δευτέρα 19 Απριλίου 2021

33η Επιστημονική Συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη

 


Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοίνωσε ότι στις 22-24 Απριλίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η 33η  Επιστημονική Συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη. 

Η Συνάντηση θα γίνει διαδικτυακά και θα παρουσιαστούν 81 ανακοινώσεις σχετικές με την έρευνα που διεξάγεται στον βορειοελλαδικό χώρο, από τον  Έβρο ως την Καστοριά. 

Η αρχαιολόγοι σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε τις εργασίες διαδικτυακά, μέσω του παρακάτω συνδέσμου: 

https://www.amth.gr/.../aemth-2019-20-33i-epistimoniki...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης συμμετέχει με τρεις ανακοινώσεις, που θα παρουσιαστούν το Σάββατο 24 Απριλίου 2021, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

13:10-13:25_Α. Χονδρογιάννη-Μετόκη: «Λιγνιτωρυχεία ΔΕΗ: η ανασκαφική έρευνα κατά τα έτη 2018-2020.» 

Περίληψη ανακοίνωσης:

Την τριετία 2018-2020 στα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ πραγματοποιήθηκε η παρακάτω σωστική αρχαιολογική έρευνα: Στο Νότιο Πεδίο, στην κοινότητα Κλείτου, ολοκληρώθηκε η ανασκαφή στη θέση Κρυόβρυση, με τη διερεύνηση του ανατολικού τμήματος του αρχαιολογικού χώρου, όπου αποκαλύφθηκαν: οικισμός της αρχαιότερης νεολιθικής περιόδου, προνεολιθικό στρώμα, οικιστικά κατάλοιπα της μέσης και νεότερης/τελικής νεολιθικής περιόδου, της πρώιμης εποχής χαλκού, και των ελληνιστικών έως βυζαντινών χρόνων. Επίσης, σε μικρή απόσταση ανασκάφηκαν οικισμός και νεκροταφείο της ύστερης εποχής χαλκού. Στο λιγνιτωρυχείο Μαυροπηγής, στις παρυφές και εντός της κοινότητας, μετά την κατεδάφιση των οικημάτων, ανασκάφηκαν  σε 12 σημεία ελληνιστικές αγροικίες (3), οικιστικά κατάλοιπα της περιόδου (3), της πρώιμης εποχής σιδήρου (4) και των μεταβυζαντινών χρόνων (3). Επίσης, μεμονωμένες ταφές των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων, και δύο νεκροταφεία, ένα με χρήση από την πρώιμη εποχή σιδήρου έως και τους ελληνιστικούς χρόνους, και ένα των μεταβυζαντινών χρόνων. Επιπλέον, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά μια μικρογραφική αναπαράσταση, με βάση τα στοιχεία της προκαταρκτικής μελέτης του υλικού, της πολυτελούς «χάλκινης» κλίνης της πλούσιας νεκρής της Μαυροπηγής, η οποία βρέθηκε το 2019 στο οικόπεδο Χαϊτίδη.

13:30-13:45_Α. Κατσαβέλη, Σ. Τριανταφύλλου, Χ. Ζιώτα, Α. Χονδρογιάννη-Μετόκη: Οστεολογική μελέτη νεολιθικών ταφών καύσεων από τις θέσεις Κλείτος και Τούμπα Κρεμαστής Κοιλάδας του νομού Κοζάνης. 

(Την παρουσίαση θα κάνει η Α. Κατσαβέλη.)

Περίληψη ανακοίνωσης: 

Η πρόσφατη μακροσκοπική μελέτη των ανθρώπινων οστών, σε συνδυασμό με τα ανασκαφικά δεδομένα, συνθέτει την εικόνα που έχουμε για τις θέσεις Κλείτος και Τούμπα Κρεμαστής Κοιλάδας. Παράμετροι όπως το φύλο και η ηλικία των ατόμων παρέχουν στοιχεία δημογραφίας, ενώ οι θερμικές αλλοιώσεις των καμένων οστών μας δίνουν πληροφορίες σχετικές με τις συνθήκες της καύσης. Επιπλέον, ταφονομικές παρατηρήσεις βοηθούν στην κατανόηση της εν λόγω ταφικής πρακτικής και προσθέτουν δεδομένα στη μεταχείριση των νεκρών στην περιοχή της Μακεδονίας της Νεολιθικής περιόδου. Τα αποτελέσματα της οστεολογικής έρευνας και η ένταξή τους στο χωρικό και χρονικό πλαίσιο αποτελούν το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης.

13:50-14:05_Α. Χονδρογιάννη-Μετόκη, Ε. Γεροφωκά, Σ. Ελευθεριάδου, Γ. Καβουρίδου: «Ανατολικό και Δυτικό Άσκιο: αιολική ενέργεια και αρχαιότητες.»

(Την παρουσίαση θα κάνει η Ε. Γεροφωκά.)

Περίληψη ανακοίνωσης: 

Κατά τα έτη 2018-2019 στα βορειοδυτικά του νομού Κοζάνης ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η κατασκευή του έργου «Αιολικό πάρκο: Ανατολικό και Δυτικό Άσκιο». Κατά την επίβλεψη των εκσκαφικών εργασιών του έργου εντοπίστηκαν αρχαιότητες και ακολούθησε σωστική ανασκαφή σε τέσσερα σημεία. Στον Ανθότοπο, στη θέση Μπεκρεβένικος διερευνήθηκαν επιχώσεις οικισμού ελληνιστικών χρόνων, ενώ στις θέσεις Γρατσιάνη και Σουλούτερε ανασκάφθηκε  συγκρότημα κεραμικών κλιβάνων υστεροβυζαντινών-μεταβυζαντινών χρόνων. Στην Ποντοκώμη, στη θέση Αλώνια ανασκάφθηκε οικισμός και ταφικό σύνολο του τέλους της ύστερης εποχής χαλκού και των αρχών της πρώιμης εποχής σιδήρου. Λόγω της σημαντικότητας των ευρημάτων για την περιοχή κρίθηκε αναγκαία η κατά χώρα διατήρηση, προστασία και ανάδειξή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου