Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014

Δωρεάν εκπαιδευτικά προγραμμάτα βραχείας διάρκειας για ενήλικες πολίτες

Εάν πιστεύετε στη δια βίου μάθηση έχετε μια μοναδική ευκαιρία για  δωρεάν επιμόρφωση ή για να ανοίξετε τους ορίζοντές σας σε ένα νέο πεδίο : στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος – Η Πολιτεία και ο Πολίτης», Υποέργο «Εκπαίδευση Ενηλίκων», Δράση «Εκπαιδευτικά Προγράμματα βραχείας διάρκειας για Ενήλικους Πολίτες», διοργανώνεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ο έβδομος (7ος) κύκλος εκπαιδευτικών προγραμμάτων βραχείας διάρκειας για ενήλικες πολίτες με αντικείμενο τη φιλοσοφία, το ρόλο της στην καθημερινή ζωή και το αξιακό σύστημα της κοινωνίας.
Η εν λόγω Δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους. Σκοπό της αποτελεί η καλλιέργεια των δεξιοτήτων των πολιτών για την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη.
Ο 7ος κύκλος μαθημάτων θα αφορά στα εξής Θεματικά Πεδία:
  • Φιλοσοφία και Σύγχρονη Προοπτική
  • Επιστήμες και Τεχνολογία
  • Πολιτισμός και Δημιουργία
  • Πολίτης και Πολιτεία

Καθένα από τα παραπάνω Θεματικά Πεδία περιλαμβάνει εβδομαδιαία μαθήματα, ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους φιλοσοφικού ενδιαφέροντος και εργαστήρια (workshops) και διαρθρώνεται στη βάση επιμέρους θεματικών ενοτήτων ανάμεσα στις οποίες οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιλέξουν και να καταρτίσουν το δικό τους πρόγραμμα. Όλα τα μαθήματα και τα εργαστήρια προσφέρονται δωρεάν και απευθύνονται σε όλο τον ενήλικο πληθυσμό.


Υποβολή Αιτήσεων έως τις 31 Οκτωβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του έργου αυτοπροσώπως,
http://www.plato-academy.gr/web/guest/home;jsessionid=97A849C1483307BD618CC2F1604CFB1D
 καθημερινά 12:00-14:00 και 16:00-18:00 στη διεύθυνση: Κραναού 3, 1ος όροφος, ΤΚ 10553, Αθήνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου