Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

Αισιοδοξία στην Αμφίπολη- πιθανώς το μνημείο συνεχίζει προς τα κάτω

Μετά την απογοήτευση των τελευταίων ημερών καθώς δεν βρέθηκε θύρωμα στο τέταρτο δωμάτιο που ανασκάπτεται στον Τύμβο της Αμφίπολης, σήμερα η αρχαιολογική σκαπάνη  εντόπισε στο δάπεδο  την  ύπαρξη  τεχνητού  ορύγματος  επί  του φυσικού  σχιστολιθικού  εδάφους,  επιφάνειας,  4Χ2,10μ.,το οποίο είναι επιχωμένο με ιλυώδη άμμο (όπως αλλωστεκαι  η  υπόλοιπη  επίχωση  του  μνημείου). Ήδη  έχει προχωρήσει η ανασκαφή, σε βάθος περίπου 1,40μ. από την επιφάνεια του κατωφλίου και η επίχωση συνεχίζεται.
 Κατά  την  απομάκρυνση  της  αμμώδους  επίχωσης εντοπίστηκε το δεύτερο μαρμάρινο θυρόφυλλο σε καλή κατάσταση  διατήρησης,  πεσμένο  μέσα  στο  όρυγμα,
διαστάσεων, 2Χ0,90Χ0,15μ. και βάρους περίπου έναμισυ τόνο. Σήμερα θα  επιχειρούνταν η απομάκρυνσή του από το σημείο εύρεσης.
Μάλιστα οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν ότι στο δυτικό  τμήμα  του  δαπέδου  οι  λίθοι  παρουσιάζουν υποχώρηση  και  σημαντική  στροφή  προς  το  εσωτερικό του  χώρου,  ως  αποτέλεσμα  καθίζησης-ολίσθησης  της υποκείμενης επίχωσης, ενώ στο ανατολικό τμήμα οι λίθοι του δαπέδου  βρίσκονται  στην  αρχική  τους  θέση
Το συνεργείο των ειδικών απομακρύνει τους λίθους από την δυτική πλευρά για  να  αποκαλυφθεί  η  κατάσταση  θεμελίωσης  του δυτικού  πλαϊνού  τοίχου  και  να  γίνουν  οι  απαραίτητες εργασίες αντιστήριξης και στερέωσης της θεμελίωσης.
Για την ασφάλεια των του αρχιτεκτονήματος  θα  γίνουν  εργασίες  εγκιβωτισμού  και αντιστήριξης των κατακόρυφων παρειών του. Πριν δυο μέρες έγινε
 τοποθέτηση  έξιαισθητήρων  μέτρησης  της  παραμόρφωσης  επί αντίστοιχων  αντηρίδων  του  τέταρτου  χώρου  για  να διαπιστώνεται  στο  εξής  η  ένταση  των  μεταλλικών στοιχείων  αντιστήριξης,  κατά  την  πρόοδο  των ανασκαφικών  εργασιών.  Επιπλέον,  σήμερα  επρόκειτο να προχωρήσει  η  εγκατάσταση  επιπλέον  10 αισθητήρων,  αλλά  και  ρωγμομέτρων  για  την παρακολούθηση  τυχόν  εξέλιξης  υφιστάμενων ρωγμών μεγάλου  εύρους  σε  δομικά  στοιχεία  των  εγκάρσιων διαφραγμάτων. Συμπληρώθηκαν  στοιχεία  υποστύλωσης  της  θόλου  στο δεύτερο και τον τρίτο χώρο.
 Συνεχίζεται η αφαίρεση των χωμάτων από τα πρανή και πάνω, ανατολικά και ανάν τη του μνημείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου