Παρασκευή 13 Μαΐου 2022

Στην κατεύθυνση αποαποικιοποίησης των συλλογών των μουσείων
 Η Wellcome Collection, γνωστή ως ελέυθερο μουσείο και βιβλιοθήκη, που στόχευει στην αλλαγή του τρόπου σκεφτόμαστε για την υγεία, συμμετέχει σε πιλοτικό πρόγραμμα για την ενσωμάτωση της γνώσης των ιθαγενών. Πρόκειται για μια από τους πέντε εταίρους του πιλοτικού προγράμματος για την ανάπτυξη "ηθικών και αμοιβαίων σχέσεων" με κοινότητες ιθαγενών. Το μουσείο είναι ένας από τους πέντε εταίρους σε ένα 12μηνο έργο, το "Indigenous Knowledges", το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου για την αποαποικιοποίηση των μουσειακών συλλογών με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων.

Στόχος είναι να υιοθετηθεί μια προσέγγιση με σεβασμό και διαφάνεια στις συλλογές, που μπορεί να έχουν ιδιαίτερη αξία και σημασία για τους ιθαγενείς, τα Πρώτα Έθνη, τους ιθαγενείς της Αμερικής, τους Αβορίγινες και άλλες περιθωριοποιημένες τοπικές κοινότητες, οι οποίες έχουν αποκλειστεί και διαγραφεί από τα αρχεία μέσω των αποικιοκρατικών διαδικασιών τεκμηρίωσης και καταγραφής.

Η διατλαντική πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ανάπτυξη "αμοιβαίου και συμβουλευτικού μοντέλου" για την αποαποικιοποίηση των συλλογών. Τα άλλα συμμετέχοντα ιδρύματα είναι το Centre for Indigenous and Settler Colonial Studies του Πανεπιστημίου του Κεντ και τρεις αμερικανικοί εταίροι: το South West Center του Πανεπιστημίου της Αριζόνα, οι Ειδικές Συλλογές του Diné College και η βιβλιοθήκη Kinyaa'áanii Charlie Benally (Έθνος Νάβαχο). Το έργο χρηματοδοτείται από το Arts and Humanities Research Council του Ηνωμένου Βασιλείου και το National Endowment for the Humanities των ΗΠΑ.


Η σύμπραξη θα περιλαμβάνει τη δημιουργία σχέσεων και την επίλυση προβλημάτων μεταξύ αυτόχθονων και μη αυτόχθονων βιβλιοθηκονόμων και αρχειονόμων. Η ομάδα έργου στοχεύει στην ανάπτυξη "ενός αμοιβαίου και συμβουλευτικού μοντέλου για την αποαποικιοποίηση των συλλογών πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της χρήσης ψηφιακών εργαλείων".


Επιδίωξη είναι η παροχή ευαισθητοποιημένης και προσεκτικής πρόσβασης σε αυτόχθονα υλικά σε μη αυτόχθονες συλλογές, έτσι ώστε να εμβαθύνει την κατανόηση των υλικών αυτών και των συμφραζομένων τους μεταξύ των επαγγελματιών της πολιτιστικής κληρονομιάς, των φοιτητών και του ευρύτερου κοινού.


Το μουσείο θα επικεντρωθεί σε παράλληλες  επιλογές αντικειμένων από τις δικές του συλλογές και τις ειδικές συλλογές της Kinyaa'áanii.


Η Συλλογή Wellcome θα συνεργαστεί με την Local Contexts, έναν οργανισμό που υποστηρίζει τις κοινότητες των ιθαγενών για τη διαχείριση της πνευματικής και πολιτιστικής τους ιδιοκτησίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των περιβαλλοντικών δεδομένων και των γενετικών πόρων μέσα σε ψηφιακά περιβάλλοντα, για να δοκιμάσει τη χρήση ψηφιακών δεικτών, ειδοποιήσεων και ετικετών. Αυτά θα αποτελέσουν ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο για τη σύνδεση των κοινοτήτων με τις συλλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα αποτελέσουν παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής για την αναγνώριση των πρωτοκόλλων αυτόχθονων γνώσεων.Το έργο θα κορυφωθεί με ένα διαδικτυακό συμπόσιο, χρησιμοποιώντας υλικό της συλλογής Wellcome ως μελέτη περίπτωσης.Το Museum of London Docklands και το University of Repair, σε μια πρωτοβουλία επανορθωτικής ιστορίας, διοργάνωσε ένα  masterclass για την αποαποικιοποίηση των αρχείων. Το μάθημα Reviewing Archives and Collections using Anti-Racist Pedagogy . Στόχος ήταν να προωθηθεί η επανορθωτική δικαιοσύνη, την υπέρβαση της επιτελεστικότητας στη μουσειακή πρακτική και τη διατήρηση ουσιαστικών σχέσεων με περιθωριοποιημένες κοινότητες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου